Styrketräning

Bli starkare och må bättre

Hos oss kan Du träna styrketräning i våra maskiner eller med fria vikter. Vi erbjuder även styrkeinriktade gruppträningsklasser.

Styrketräning i maskin
Vi har ett brett utbud av styrketräningsmaskiner. Att träna i maskiner har den fördelen att Du utför en rörelse utifrån ett givet mönster, det är med andra ord svårare att träna fel. Det ger också en mer isolerad muskelansträngning än t.ex att träna med fria vikter. För att få en så bra start som möjligt rekomenderar vi att Du träffar Din Personliga Tränare för genomgång.

Styrketräning i vår EasyLine maskinpark ger Dig en flexibel och effektiv träning som passar alla. Maskinerna är lätta att använda då inga inställningar behövs. Istället för vikter består motståndet av hydrauliska cylindrar som anpassar motståndet efter hur intensivt Du själv arbetar.

Styrketräning med MILON träningssytem är 30% mer effektiv än med vanliga maskiner därför att det ger motstånd både i excentriskt och koncentrisk rörelse. Detta optimerar Din träning. Att arbeta med muskeln genom hela rörelsen ger Dig den snabbaste och lättaste vägen till att bli fit. Dina personliga inställningar finns lagrade på Ditt Smartcard och maskinerna ställer automatiskt in sig själva det är bara att börja träna. Snabbt-enkelt-effektivt. (Åldersgräns 16år)

Styrketräning med fria vikter
Du tränar med hantlar, skivstänger med lösa vikter mm. Denna form av styrketräning kräver oftast mer kunskap om övningsutförande jämfört med maskinträning, men det är inget som hindrar en nybörjare förutsatt att man får hjälp av en Personlig Tränare. (Åldersgräns 16år)